Hakukonemarkkinointi - mitä se on?

Hakukonemarkkinointi (SEM = Search Engine Marketing) on verkkomarkkinointia, jolla tehostetaan verkkosivujen löydettävyyttä hakukoneiden hakutulossivulla (esim. Google). Hakukonemarkkinointi voidaan jakaa Hakukoneoptimointiin (SEO) ja Hakukonemainontaan (Google AdWords), jotka ovat kaksi toisistaan eroavaa tapaa saada lisänäkyvyyttä esimerkiksi Googlen hakutulossivulla.

Hakukoneoptimoinnilla pyritään nostamaan verkkosivuston sijoitusta Googlen orgaanisissa (luonnollisissa) hakutuloksissa. Google-mainonta taas viittaa maksullisiin sponsoroituihin linkkeihin, jotka on sijoitettu hakutulossivun oikeaan laitaan. Mainoslinkkejä näytetään myös luonnollisten hakutulosten päällä varjostetulla vaaleankeltaisella alueella.

 

Miten Google arvottaa verkkosivustoja?


Tässä artikkelissa huomio kohdistetaan vain Googleen, koska tällä hakukoneella on Suomessa lähes 95 %:n markkinaosuus. Googlen hakukone pyrkii tarjoamaan hakijalle parhaat mahdollisimmat hakutulokset hakijan etsimillä termeillä. Hakurobotti pyrkii aina löytämään kaikkein osuvimmat ja toisaalta tärkeimmät tulokset sinun luettavaksesi. Esimerkiksi Google käyttää hakualgoritmia, joka koostuu useista sadoista eri muuttujista. Googlen algoritmin kriteerit voidaan jakaa karkealla tasolla kolmeen eri ryhmään:

  • sivuston tekniikka
  • sivuston sisältö ja sen kohdentaminen kunkin hakusanan mukaisesti
  • sivuston maine tai suosio (sivustolle osoittavat ulkopuoliset laadukkaat linkit lisäävät sen mainetta)